Layar Liar Malaysia is a resource bank of films, it is a platform of knowledge that will be easily accessible to all Malaysians especially school children to create awareness on Malaysia’s rich natural heritage


Layar Liar adalah sebuah koleksi filem-filem pendidikan alam semula jadi, ia turut menjadi sebuah platform ilmu pengetahuan yang mudah diakses oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kanak-kanak sekolah untuk memupuk kesedaran terhadap kekayaan khazanah alam semula jadi Malaysia 

Our aim is to create a love for our animals and the forests and to inspire young Malaysians to protect them

Matlamat kami adalah untuk memupuk kasih sayang terhadap hidupan liar dan hutan kita serta menginspirasi generasi muda Malaysia untuk melindunginya